Przed nami kluczowe inwestycje!

Jedną z fundamentalnych zasad pracy Burmistrza Prószkowa - Pana Krzysztofa Cebuli, jest bez wątpienia otwartość i transparentność działań całego Urzędu Miejskiego. Po półrocznej pracy warto przedstawić najważniejsze inwestycje, które powstaną na terenie Gminy Prószków.

Na dużą uwagę zasługuje fakt pozyskania sporej liczby środów zewnętrzych, a co za tym idzie czeka nas wiele pozytywnych zmian. Do najważniejszych warto zaliczyć budowę żłobka w Prószkowie, remont dróg gminnych, parków i placów, również Ośrodek Kultury i Sportu czeka modernizacja.

BUDOWA ŻŁOBKA W PRÓSZKOWIE

Została podpisana umowa z Wojewodą Opolskim na dofinansowanie z programu Maluch +. Żłobek powstanie w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego. Kwota zadania wynosi 1 671 312 , przyznano dofinansowanie w kwocie 960 000 zł.

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓW, PARKÓW I DRÓG GMINNYCH

Podpisana została z Wojewodą Opolskim umowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Zielonej w Prószkowie" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota zadania wynosi 2 974 806 , przyznano dofinansowanie w kwocie 1 131 352 zł.

Podpisano umowę o prace projektowe dot. zadania pn. „ Przebudowa ul. Opolskiej w miejscowości Zimnice Wielkie”. Kwota zadania wynosi 29 889 zł.

Wykonanie przejścia i małej architektury w Folwarku na placu wiejskim W ramach przedmiotowego zadania wykonany został chodnik z kostki betonowej, a przyległy teren został wyrównany, wyprofilowany i zahumusowany. Wzdłuż chodnika ustawiono elementy małej architektury: ławki parkowe wraz z koszami na śmieci, natomiast w centralnej części stół parkowy. Została również zamontowana altana wolnostojąca. Kwota zadania wyniosła 62 000 zł.

Został ogłoszony przetarg na zadnie pn. „ Budowa i zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Prószkowie ul. Korfantego w zakresie elementów małej architektury i parkingu na 10 miejsc postojowych”. Kwota zadania wynosi 321 400,72 , przyznane dofinansowanie w kwocie 204 507,00 zł.

 Przyznano dofinansowanie na zadanie pn. „ Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu z elementami małej architektury i placu zabaw z ogrodzeniem w m. Zimnice Wielkie”. Kwota zadania wynosi 151 042 , przyznane dofinansowanie to kwota 50 000 zł.

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE

Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „ Czas na rower- Budowa ścieżek pieszo- rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” – Zimnice Małe i Zimnice Wielkie. Kwota zadania wynosi 3 650 260,37 , przyznane dofinansowanie to kwota 2 458 450,35 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonana została dokumentacja do przetargu na zadania:

- Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków (kubły); kwota zadania wynosi 2 010 813,90 , przyznano dofinansowanie w kwocie 1 704 941,81 zł.

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków; kwota zadania wynosi 491 445,83 , przyznane dofinansowanie w kwocie 417 728,94

- Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie; kwota zadania wynosi 1 008 800,99 , przyznane dofinansowanie w kwocie 857 480,81 zł

OŚWIETLENIE ULICZNE

Na budowę oświetlenia ulicznego w gminie Prószków wydano kwotę 128 000 zł;

 • Złotniki, ul. Polna 36 000 zł
 • Ligota Prószkowska, ul Łąkowa 37 000 zł
 • Nowa Kuźnia, ul. Cmentarna 26 000 zł
 • Ligota Prószkowska, ul. Cegielniana 29 000 zł
 • Zimnice Wielkie, ul. Opolska – w trakcie realizacji
 • Ponadto podpisano umowę o prace projektowe dot. Rozbudowy oświetlenia ulicznego na placu siłowni zewnętrznej w Nowej Kuźni.
 • POSTERUNEK POLICJI
 • Trwają prace końcowe remontu budynku położonego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 10, gdzie od lipca przywrócony zostanie posterunek policji. Pierwszy etap prac został już zakończony Obecnie trwają prace związane z termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku i remontem elewacji budynku gospodarczego.

REMONT OKiS PRÓSZKÓW

Został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy. Kwota zadania wynosi 3 095 329,12 zł, przyznano dofinansowanie w wysokości 924 160, 09 zł.

DOSTĘP DO INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO

Podpisano umowę z Komisją Europejską na dofinansowanie projektu Sieci WiFi dla Gminy Prószków. Kwota zadania wynosi 15 000 €, przyznano dofinansowanie w kwocie 15 000 €.

WARSZTATY KULINARNE

Projekt Zasmakuj w tradycji- wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko – czeskim – w trakcie realizacji. Kwota zadania wynosi 22 838, 85 € przyznano dofinansowanie z Euroregionu Pradziad w wysokości 19 413, 02 €.

BUDŻET OBYWATELSKI

W sierpniu rusza kolejny nabór dot. budżetu obywatelskiego gminy Prószków na 2019 r. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 100 000 zł.

Dofinansowanie dla stowarzyszeń gminy Prószków

Przyznana kwota dofinansowania w roku 2019 wynosi 380 000 zł , w tym na :

 • realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia 180 000 zł
 • - Caritas Diecezji Opolskiej 140 000 zł;
 • - Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych 40 000
 • realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 200 000 zł:
 • - Stowarzyszenie Bieg Opolski 10 000 zł;
 • - Opolski Klub Taekwon- do 6 500 zł;
 • - Fundacja Tenis Prószków 18 000 zł;
 • - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 102 100 zł;
 • - Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ 8 000 zł;
 • - Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „ Gwiazda” Prószków 26 000 zł;
 • - Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju 3 400 zł;
 • - PLUKS Pomologia Prószków 13 000 zł;
 • - Klub Sportowy „ Chrząszcz” 13 000 zł