Narodowy Program Szczepień w Gminie Prószków

Szczepienia Gmina Prószków
NZO Remedia

Pandemia nie zwalnia, przeciwnie ponownie odnotowywane są spore wzrosty liczby zakażonych, ale też i tych, którzy przegrali walkę z chorobą. Warto więc skorzystać z dostępnej ochrony, a szczepionka to obecnie najlepsza profilaktyka. Daje ona nadzieję na powrót do normalności.

Punktem szczepień na terenie naszej gminy, który podjął się tego jakże trudnego zadania jest Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej: ,,Remedia” w Prószkowie przy ul. Polnej 1 z Panią Ireną Topa-Dobrowolską na czeleJednak aby ten proces przebiegał płynnie i szybko konieczna jest sprawna koordynacja i zaangażowanie całego personelu w/w placówki.

Gmina w tym trudnym okresie ściśle współpracuje z ,,Remedią”, gdyż zobligowana jest do zorganizowania transportu przeznaczonego dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o symbolu R lub N, a także wszystkich innych osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Od wielu lat współpraca gminy z tą placówką, niosącą pomoc medyczną naszym mieszkańcom przebiega bardzo dobrze. Robimy wszystko, aby nieść pomoc naszym mieszkańcom, a cała procedura związana z procesem szczepień przebiega bez zbędnej biurokracji. Burmistrz Prószkowa składa serdeczne podziękowania całemu personelowi, a Pani doktor Irenie Topa-Dobrowolskiej szczególnie za zorganizowanie punktu szczepień oraz dobrą współpracę.