Zakończono budowę Publicznego Żłobka w Prószkowie

Symbolicznym przecięciem wstęgi 4 listopada zatwierdzono odbiór budowlany pierwszego Publicznego Żłobka w Prószkowie – pierwszej takiej placówki na terenie gminy. Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę funduszom w wysokości 960 000,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch+ 2018” oraz środkom z budżetu Gminy Prószków.

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Opieka nad najmniejszymi dziećmi, to jedna z najważniejszych potrzeb, które mają młodzi mieszkańcy naszej gminy i którą jako samorząd chcemy zaspokajać. To pierwsza tak duża inwestycja na terenie Gminy Prószków od kilkudziesięciu lat. Nowo powstały żłobek przygotowany został na miarę dwudziestego pierwszego wieku – jest zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny. Jestem przekonany, że będzie on piękną wizytówką naszej gminy - mówił Burmistrz Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula.

W oficjalnym odbiorze udział wzięli: Zastępca Burmistrza Pan Janusz Staszowski, Skarbnik Gminy Prószków Pani Dorota Staniów, Radni Miejscy i zaproszeni goście.