Atrakcje turystyczne gminy Prószków

Gmina Prószków to gmina miejsko-wiejska, położona w województwie opolskim, na południe od Opola w dolinie Odry. Pod względem klimatycznym należy do najbardziej przyjaznych miejsc w Polsce – lata są tu długie i ciepłe, a zimy łagodne i krótkie.

Znaczną część gminy zajmują lasy (33%). Bory Niemodlińskie należą do najważniejszych ekologicznie terenów Opolszczyzny. Do czołówki przyrodniczych środowisk gminy należy Rezerwat „Staw Nowokuźnicki” z unikatową na Opolszczyźnie kotewką orzechem wodnym, stawy w Przysieczy, torfowiska w Wybłyszczowie i wilgotne łąki wokół Nowej Kuźni. W tym zielonym świecie ludzie odcisnęli swój ślad bardzo wyraźnie. Pierwsze dowody ich obecności datują się na wczesny neolit - 4500 lat p.n.e. Dziedzice tych zapomnianych już pokoleń przez kolejne stulecie karczowali las, osuszali mokradła, stawiali domy i młyny, wytyczali drogi.

Mijały stulecia, rosły wsie, kościoły i karczmy, przetaczały się przez Górki, Folwark, Chrząszczyce, Prószków armie szwedzkie, niemieckie, polskie, rosyjskie, a  nawet francuskie. Zmieniały się granice, okupanci i władcy. Pamięć wielkiej historii tych ziem zapisana jest w dokumentach. Powszednich dni nikt nie rejestrował. Dziś jedyną pamiątką losów zasiedziałych tu pokoleń Margosów, Brojów, Piechaczków, Kansych, Smolinów są krzyże i kaplice rozsiane po wsiach, polach i łąkach całej gminy. Opowiadają o cudownych ocaleniach i gwałtownej śmierci, o winie i odkupieniu, o wydarzeniach pospolitych i nadzwyczajnych.

Jedną z największych atrakcji Prószkowa jest przepiękny zamek zbudowany w 1563 roku przez włoskich architektów. Budowę zamku rozpoczął w 1562 r. baron Jerzy Prószkowski. W 1644 roku zamek został spalony przez wojska szwedzkie. Odbudowany został dopiero w 1677 roku przez architekta Jana Seregano. Po śmierci ostatniego z rodu Prószkowskich, Leopolda Prószkowskiego (1769 r.) zamek trafił w ręce rodziny Dietrichsteinów. W 1783 roku odkupił go król pruski Fryderyk II. W późniejszym okresie zamek został przekształcony na potrzeby Akademii Rolniczej, a następnie dostosowany na potrzeby szpitala. Obecnie znajduje się w nim Dom Pomocy Społecznej. Zamek – Renesansowa budowla z elementami baroku. Należał do rodu Prószkowskich. Zbudowany około połowy XVI wieku na planie prostokąta z dziedzińcem wewnętrznym. Obecnie siedziba Domu Pomocy Społecznej.

Kościół poewangelicki – Dawny kościół ewangelicki, wzniesiony w 1866 r. Po wybuchu II Wojny Światowej miejscowi protestanci nie wznowili swojej działalności. Po zakończeniu wojny pozostal opuszczony kościół w którym obecnie odbywają się lokalne wydarzenia kulturalne.

Rezerwat Staw Nowokuźnicki - W skład rezerwatu, oprócz stawu, wchodzi również jego bezpośrednie otoczenie – szeroki pas podmokłych łąk porosłych wierzbiną i olsami. Na terenie rezerwatu, oprócz kotewki orzecha wodnego, notowanych jest wiele gatunków rzadkich roślij wodnych, w tym grzybienie białe czy grążele żółte. Teren rezerwatu to także rejon występowania bogatej awifauny wodno-błotnej. W sumie obserwowano tutaj 135 gatunków ptaków, w tym gatunki rzadkie w skali kraju i regionu – m.in. bocian czarny, bączek, kobuz, remiz.

Małe Goreckie Muzeum – Muzeum powstało w 2015 roku, jego założycielem jest Pan Stanisław Lachnik. Muzeum funkcjonuje w Górkach, w budynku starej szkoły. W dwóch salach pełnych niesamowitych eksponatów, możemy zobaczyć dawne sprzęty, którymi posługiwały się gospodynie. W drugiej sali znajduje się największy eksponat muzeum, drewniany magiel z XX wieku. Ale to dopiero cząstka tego, co można tam zobaczyć! Jest tu niemal wszystko, co potrzebne było dawniej w każdym domu: stare meble, zegary, naczynia, ubrania, a nawet lalki.

Muzeum Kowalstwa – Muzeum jako jedno z nielicznych żywych muzeów poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami pozwala uczestniczyć w kulturze, buduje poczucie związku z tradycją narodową i dziedzictwem kultury. Celem zajęć jest przybliżenie rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, upowszechnianie kultury osobistej oraz zachęcanie do podejmowania indywidualnej działalności twórczej. Siedziba muzeum mieści się w Prószkowie, ul. Młyńska 2.