Atrakcje turystyczne gminy Prószków

Gmina Prószków to przede wszystkim liczne zielone tereny. Lasy zajmują tu aż 33% powierzchni gminy. Liczne stawy sprawiają, że jest to miejsce przyjazne wędkarzom i miłośnikom przyrody. Główną atrakcję stanowi Prószkowski Zamek, w którym obecnie znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Okazjonalnie otwierany jest dla mieszkańców i turystów. Poniżej przedstawiamy kilka miejsc, które warto odwiedzić przybywając do naszej gminy:


Zamek
– Renesansowa budowla z elementami baroku. Należał do rodu Prószkowskich. Zbudowany około połowy XVI wieku na planie prostokąta z dziedzińcem wewnętrznym. Obecnie siedziba Domu Pomocy Społecznej.

Kościół poewangelicki – Dawny kościół ewangelicki, wzniesiony w 1866 r. Po wybuchu II Wojny Światowej miejscowi protestanci nie wznowili swojej działalności. Po zakończeniu wojny pozostal opuszczony kościół w którym obecnie odbywają się lokalne wydarzenia kulturalne.

 

 


Rezerwat Staw Nowokuźnicki
- W skład rezerwatu, oprócz stawu, wchodzi również jego bezpośrednie otoczenie – szeroki pas podmokłych łąk porosłych wierzbiną i olsami. Na terenie rezerwatu, oprócz kotewki orzecha wodnego, notowanych jest wiele gatunków rzadkich roślij wodnych, w tym grzybienie białe czy grążele żółte. Teren rezerwatu to także rejon występowania bogatej awifauny wodno-błotnej. W sumie obserwowano tutaj 135 gatunków ptaków, w tym gatunki rzadkie w skali kraju i regionu – m.in. bocian czarny, bączek, kobuz, remiz.

 

 

Małe Goreckie Muzeum – Muzeum powstało w 2015 roku, jego założycielem jest Pan Stanisław Lachnik. Muzeum funkcjonuje w Górkach, w budynku starej szkoły. W dwóch salach pełnych niesamowitych eksponatów, możemy zobaczyć dawne sprzęty, którymi posługiwały się gospodynie. W drugiej sali znajduje się największy eksponat muzeum, drewniany magiel z XX wieku. Ale to dopiero cząstka tego, co można tam zobaczyć! Jest tu niemal wszystko, co potrzebne było dawniej w każdym domu: stare meble, zegary, naczynia, ubrania, a nawet lalki.

Muzeum Kowalstwa – Muzeum jako jedno z nielicznych żywych muzeów poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami pozwala uczestniczyć w kulturze, buduje poczucie związku z tradycją narodową i dziedzictwem kultury. Celem zajęć jest przybliżenie rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, upowszechnianie kultury osobistej oraz zachęcanie do podejmowania indywidualnej działalności twórczej. Siedziba muzeum mieści się w Prószkowie, ul. Młyńska 2.