ZGKiM: Stawki za wodę i ścieki 2019/2020

Znamy już stawki za wodę i odprowadzanie ścieków, które obowiązywać będą przez najbliższy rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie przedstawia , ul. Daszyńskiego 13a ogłasza obowiązujące w Gminie Prószków od dnia 30.05.2019 r. do dnia 29.05.2020 r. taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.