Akcja Clean Up the World!

Sprzątanie świata Prószków

Clean Up the World czyli sprzątanie świata to międzynarodowa kampania, która co roku odbywa się w trzeci weekend września. Na czym polega?

To zbiorowe sprzątanie śmieci w naszym lokalnym środowisku. Celem akcji jest wzrost świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań, które wpływają na poprawę stanu czystości lokalnych terenów.

W naszej gminie do akcji dołączyli się m.in. uczniowie z Boguszyc, Ligoty Prószkowskiej, Zimnic Wielkich, a także uczniowie i przedszkolaki z Prószkowa. Wszyscy zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawiczki ochoczo wzięli się do pracy. Nie zabrakło również edukacyjnych pogadanek na temat segregacji odpadów i tego jak dbać o czystość własnego otoczenia.

Krzepienie postaw proekologicznych w najmłodszych jest ogromnie ważne. Odpowiedzialność nie tylko za najbliższe otoczenie ale również za naszą planetę spoczywa na wszystkich nas. Warto już od najmłodszych lat mieć świadomość tego, że mamy realny wpływ na otaczający nas świat.

GALERIA ZDJĘĆ: