IV Dzień otwarty Nadleśnictwa Prószków

Cztery lata temu Nadleśnictwo Prószków rozpoczęło akcję edukacyjną promującą dobrą zabawę na świeżym powietrzu, połączoną z edukacją ekologiczną i nauką o lesie.

Celem dnia otwartego jest przybliżenie wiedzy o otaczjącym nas środowisku przyrodniczym i roli, jaką pełni człowiek w kształtowaniu trwale zrównoważonej gospodarce leśnej. Jest to okazja do spotkania ludzi z terenu Borów Niemodlińskich i wymiany poglądów z leśnikami na co dzień obcującymi z problemami związanymi z gospodarką leśną, a także świetny sposób na wspólną integrację z mieszkańcami.

Wczoraj, w parku Nadleśnictwa Prószków czekały na przybyłych gości liczne atrakcje, takie jak: pokazy sokolnicze i arborystyczne, pokaz rzeźbienia pilarką, prezentacja nowoczesnych maszyny pracujących w leśnictwie czy koncert myśliwskiej orkiestry gminy Komprachcice. Przygotowano również liczne zabawy i konkursy z nagrodami dla najmłodszych.