Koronawirus: Mieszkańcu zachowaj ostrożność!

W dobie stanu zagrożenia epidemiologicznego koranawirusem, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Prószków, a w szczególności seniorów, osób samotnych, schorowanych apelujemy o czujność oraz pomoc w opiece osobom potrzebującym. 

Pomoc ta może dotyczyć przede wszystkim zaopatrzenia osób w podstawowe produkty żywnościowe, higieny osobistej oraz w leki. Być może w naszym otoczeniu jest ktoś, kto potrzebuje naszego wsparcia.

Wsparcie rodzinne, sąsiedzkie i koleżeńskie świadczy o naszym poczuciu wspólnoty w lokalnej społeczności. Wasza pomoc może okazać się bezcenna. Pamiętajmy też, aby zachować ostrożność i pomagać z rozwagą. Ważne, by nie narażać na niebezpieczeństwo osób, którym niesiemy pomoc.

Proszę zatem informować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie o sytuacjach, w których osoby potrzebujące nie maja wsparcia ze strony najbliższego otoczenia.

Największą ochroną przed zarażeniem się wirusem jest codzienna profilaktyka, a w przypadku seniorów oraz osób schorowanych konsekwentne unikanie skupisk ludzkich oraz  ograniczanie do niezbędnego minimum swojej codziennej aktywności.

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Prószków,

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, informuję, iż od poniedziałku 16 marca 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie wprowadza się ograniczenie kontaktów osobistych, a budynek Urzędu zostanie zamknięty dla osób z zewnątrz.

Załatwianie spraw odbywać się będzie drogą telefoniczną 774013700, mailową ug@proszkow.pl lub za pośrednictwem platformy EPUAP.