Usługi Sąsiedzkie w powiecie opolskim

Fundacja Flexi Mind rozpoczyna realizację wsparcia skierowanego do mieszkańców i mieszkanek gmin powiatu opolskiego w wieku 60+, mających ograniczone możliwości w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, pranie, prasowanie).

Projekt polega na świadczeniu usług opiekuńczych osobom w wieku 60+ przez osoby z najbliższego otoczenia: sąsiadki, sąsiadów, osoby pracujące w pobliżu, najchętniej również będące w wieku 60+. Pomoc polegałaby na pomocy m.in. w: zrobieniu zakupów, ugotowaniu ciepłego posiłku, zrobieniu prania, prasowaniu czy załatwieniu spraw urzędowych.

Jak to działa?

1. Osoba potrzebująca wsparcia (osoba niesamodzielna lub jej opiekun ustawowy) znajduje swoją opiekunkę/opiekuna i razem przesyłają formularz zgłoszeniowy do Fundacji. Albo opiekun/-ka znajduje osobę potrzebującą wsparcia i razem przesyłają formularz zgłoszeniowy do Fundacji.

2. Podczas pierwszej rozmowy z udziałem osoby niesamodzielnej, opiekunki/-a i przedstawiciela Fundacji, określa się zakres i częstotliwość wsparcia, podpisuje trójstronną umowę, ze ściśle opisanym zakresem świadczonych usług. Usługi będą świadczone od VI do XII 2019 r.

3. Opiekunowie/opiekunki nie wykonują usług o charakterze medycznym.

4. Opiekun/opiekunka otrzymuje symboliczne wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych (500 zł brutto).

5. Osoba niesamodzielna nie płaci za wykonywane usługi.

6. Opiekunowie/-ki otrzymają artykuły ochrony osobistej, niezbędne do świadczenia usług opiekuńczych. Wezmą również udział w dwudniowym szkoleniu przygotowującym do świadczenia usług.

7. Przez cały czas przedstawiciel Fundacji monitoruje i nadzoruje przebieg świadczonych usług.

8. Przez cały czas prowadzenia wsparcia opiekunowie/opiekunki będą korzystać z doradztwa i szkoleń pomagających w sprawowaniu usług opiekuńczych.

Warunku udziału w projekcie osób niesamodzielnych:
– ukończony 60 rok życia,
– zamieszkanie na terenie Powiatu Opolskiego,
– nie korzystanie z usług świadczonych przez ośrodek pomocy społecznej,
– opinia uzasadniająca świadczenie usług wydana przez przedstawiciela Fundacji, potwierdzająca fakt braku możliwości zaspakajania potrzeb życiowych przez osobę, na rzecz której mają być świadczone usługi,
– zgoda na udział w projekcie (deklaracja uczestnictwa), podpisana przez osobę na rzecz której mają być świadczone usługi lub przez przedstawiciela ustawowego.

Warunki udziału w projekcie w charakterze opiekuna/opiekunki:
– zaakceptowanie przez osobę, której będą świadczone usługi opiekuńcze,
– zgoda na udział w projekcie (deklaracja uczestnictwa),
– stan zdrowia umożliwiający świadczenie usług opiekuńczych.

Kontakt: Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647, e-mail: biuro@fleximind.pl