[WAŻNE] Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie

Burmistrz Prószkowa informuje, że zgodnie z Uchwałą nr II/18/2019 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się w Prószkowie ul. Daszyńskiego 13a (ZGKiM) odbiera następujące rodzaje odpadów:

 1. przeterminowane leki i chemikalia,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości,
 5. zużyte opony w ilości 4 sztuki na rok od nieruchomości,
 6. odpady zielone w ilości 200 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości,
 7. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości,
 8. papier,
 9. szkło,
 10. metale,
 11. tworzywa sztuczne,
 12. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Właściciel nieruchomości, własnym środkiem transportu dostarcza do PSZOK zebrane w sposób selektywny odpady w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

Ponadto informuję, że z posesji zbierane są bez ograniczenia:

- tworzywa sztuczne,

- szkło białe,

- szkło kolorowe,

- papier.