Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia. Bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lipca a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Do kiedy trzeba złożyć wniosek by móc uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach już od startu programu?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca do 30 września 2019r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca , w którym zostanie złożony wniosek.

Tak przedstawiają się poszczególne maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019.

Złożenie wniosku we wrześniu oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019r.

Złożenie wniosku w październiku oznacza że świadczenie z wyrównaniem jedynie od października zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019r.

Złożenie wniosku w listopadzie oznacza że świadczenie z wyrównaniem jedynie od listopada zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020r.

Rodzice którzy maja obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r. składają od 1 lipca 2019 jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko ( na które obecnie nie pobierają 500+) natomiast od 1 października – na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019.

Uwaga! Rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br. jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Czy procedura składania wniosku i przyznania świadczenia zostanie uproszczona?

Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną. To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczeń. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informacje potwierdzająca przyznanie świadczenia , zaś w przypadku braku adresu e-meilowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.