Spotkania wiejskie w gminie Prószków

Spotkania Burmistrza z mieszkańcami to doskonała okazja do zadania nurtujących pytań, a także pozyskania konkretnych informacji na temat przyszłości gminy.

W niektórych sołectwach odbyły się również wybory nowego sołtysa. Taka sytuacja miała miejsce w Zimnicach Małych, gdzie na kolejną kadencję Sołtysem wybrany został Pan Andrzej Czerwiński, a wspierać go będzie nowa Rada Sołecka w składzie: Joanna Broy (Przewodnicząca), Irena Gajda, Wiesław Kubiak, Piotr Mróz, Nikola Czerwińska, Marcin Broy i Tomasz Urbacka.

 Choć wybory gospodarza wsi nie mają dużego rozgłosu, są one niemniej ważne jak te na szczeblu gminy, powiatu czy całego kraju. W Polsce mamy ponad 40.000 sołectw, które we współpracy ze swoimi gminami działają na rzecz rozwoju wsi i lokalnej społeczności.

 Burmistrz Prószkowa serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom zebrań za obecność i zaangażowanie.