Ważne, aby nie zwalniać tempa…

O tym, co najistotniejsze, w rok po objęciu stanowiska z perspektywy Burmistrza Prószkowa, Krzysztofa Cebuli.

W ostatnich dniach towarzyszyły mi szczególne emocje – 21. listopada minął bowiem rok, odkąd oficjalnie stanąłem przed Mieszkańcami naszej Gminy jako Burmistrz Prószkowa. Ostatnie 12 miesięcy to dla mnie okres tak intensywny, jak nigdy dotąd. To czas ważnych, ale i niejednokrotnie trudnych decyzji, czas nowych wyzwań, wielostronnych wysiłków, wielkich planów i stałego poczucia odpowiedzialności za losy gminnej wspólnoty. Przede wszystkim jednak to czas wielu wspaniałych ludzi – w większości mieszkańców Gminy, z którymi dane było mi się spotkać, a których potrzeby, oczekiwania i pomysły zdeterminowały kierunek moich działań na rzecz naszej małej ojczyzny i zaowocowały jej dynamicznym rozwojem.

Ostatni rok to okres, w którym realizacji doczekało się wiele kluczowych przedsięwzięć: w samym Prószkowie pełną parą ruszył remont Ośrodka Kultury i Sportu, przebudowywana jest ulica Zielona, zagospodarowano teren placu przy ul. Korfantego i wykonano parkingi, a funkcjonujący PSZOK niebawem ulegnie gruntownej modernizacji. Serce rośnie na widok budynku Żłobka, który stanął na placu za sklepem Centro w zaledwie 107 dni! Zakończyła się właśnie rekrutacja, a już 1 lutego 2020r. z opieki będzie mogło korzystać 32 maluchów.

FD8A4594

Gmina miała też swój udział w reaktywowaniu (po 8 latach) Posterunku Policji w Prószkowie i zakupie 2 radiowozów. Równolegle rozwijają się pozostałe miejscowości: od września do Górek dojeżdżają autobusy MZK, a na tamtejszym placu przy świetlicy oko cieszy wyczekiwana wiele lat wiata festynowa. W Zimnicach Wielkich do dyspozycji mieszkańców – tych małych i tych dużych – oddana została w ostatnich tygodniach Otwarta Strefa Aktywności (siłownia plenerowa, plac zabaw i strefa relaksu). Na ostatniej prostej jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Prószków (Pomologia) – Złotniki, a dla tego typu przedsięwzięcia w Zimnicach Wielkich trwa procedura wyboru wykonawcy.

Znaczna część działań gminy ukierunkowana jest też na ochronę środowiska. Mowa tu m.in. o rozbudowie PSZOK w Prószkowie i budowie nowego w Boguszycach. Postawiono też na zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów. We wszystkich miejscowościach gminy stanęły już pojemniki na odpady szklane, a niebawem usytuowane zostaną też specjalne kontenery na odzież i elektrośmieci. Ponadto każda nieruchomość w naszej gminie do końca roku otrzyma pojemniki na bioodpady i kosze na worki do segregacji śmieci. Dodatkowo na chętnych czekają kompostowniki. A to wszystko bez konieczności ponoszenia przez mieszkańców dodatkowych opłat, bo za sprawą środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przypadku funduszy unijnych. Dzięki tym ostatnim Gmina przystępuje też do realizacji projektu polegającego na likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła w celu przyłączenia gospodarstw domowych z terenu Gminy do sieci gazowej. Dotychczas pozyskano już na ten cel ponad 500 000,00 zł, a o prawie drugie tyle wystąpiono w pierwszej połowie listopada. Równolegle realizowany jest gminny program wymiany pieców na bardziej ekologiczne, z czego w bieżącym roku skorzystało 19 beneficjentów.

FD8A3236

Gmina ubiega się ponadto o pozyskanie dofinansowania m.in. na remont ul. Strażackiej w Przysieczy, doposażenie powstającego Żłobka, czy termomodernizację Przedszkola w Prószkowie. Niebawem rozpocznie się cykl szkoleń dla mieszkańców z obszaru kompetencji cyfrowych w ramach realizacji programu grantowego E-aktywni mieszkańcy Prószkowa (projekt w całości sfinansowany ze środków unijnych), a w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej WiFi4EU w najbardziej uczęszczanych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy utworzone zostaną tzw. Hotspoty, czyli otwarte punkty dostępu umożliwiające połączenie z Internetem.

Ostatnie miesiące to też II edycja Budżetu obywatelskiego Miasta Prószkowa, a zarazem ponad 3-krotny – w stosunku do roku poprzedniego – wzrost liczby wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020. Inicjatywy oddolne cieszą podwójnie, bo pokazują, że mieszkańcy nie są obojętni na otaczającą ich rzeczywistość, a jednocześnie doskonale integrują się we wspólnym działaniu i budują poczucie lokalnej tożsamości. Przy okazji Gmina ma możliwość uzyskania zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, co jest tu dodatkowym atutem.

70256307 2432436636855360 367566655561138176 o

Nie sposób wskazać w tym miejscu wszystkich aktualnie realizowanych lub będących na etapie planowania przedsięwzięć. I choć wiele tematów oczekuje jeszcze na „swoją kolej”, a trudności nie brakuje, zapewniam, że w ostatnich miesiącach całym zespołem daliśmy z siebie wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Bez wątpienia wielość i różnorodność zadań pozostających w kompetencji samorządu gminnego, nierzadko niedostosowane lub niejasne przepisy, deficyt środków budżetowych i wiele innych – nie zawsze widocznych na pierwszy rzut oka – uwarunkowań, sprawiają, że pełnienie funkcji Burmistrza to nie takie proste wyzwanie. Mimo to jednak warte każdego wysiłku, a czasem nawet ryzyka. Ważne, aby nie zniechęcać się w obliczu problemów, nie zwalniać tempa i z determinacją dążyć do obranych razem z mieszkańcami celów, którym przyświeca idea nadrzędna: Gmina Prószków jako nasza wspólna sprawa!